Ghidul aplicantului

Ghid de finanțare

FONDUL ȘTIINȚESCU MUREȘ

pentru dezvoltarea educației STEM

(știință, tehnologie, inginerie, matematică)

I.                 Ce ne dorim prin Fondul Științescu Mureș:

FONDUL ȘTIINȚESCU este o inițiativă a Fundației Comunitare Mureș, în parteneriat cu Romanian-American Foundation și finanțatori locali: ESELEKTRO ROMANIA, FOMCO SOLAR SYSTEMS, SPF MEDIA, ACCENTURE INDUSTRIAL SOFTWARE SOLUTIONS, MAVIPROD, GEDEON RICHTER, SVT ELECTRONICS, WALTER AUTO EXPORT, PROBICONS.

Prin acest demers dorim să stimulăm pasiunea pentru domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) în rîndul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor si angajatilor din companiile din județul Mureș interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității.

Prin acestea, urmărim să-i ajutăm pe elevi să descopere că științele sunt interesante, atractive și incitante. Dorim să înțeleagă utilitatea noțiunilor învățate în diferite contexte cotidiene cu care se confruntă și să vadă partea practică a științei.

Cu alte cuvinte, așteptăm proiecte creative și inovative care să „contagieze” comunitatea mureșeană și să constituie surse de inspirație pentru a dezvolta noi proiecte care să ajute elevii să descopere fascinația științelor! Proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă marile descoperiri și invenții științifice ale omenirii, care sunt beneficiile tehnologiilor moderne, dar și recomandări ingenioase pentru „tehnologia viitorului”.

Toate aceste elemente converg, pe termen lung, la stimularea tinerilor din județul Mureș pentru alegerea unei cariere în domeniul STEM și implicarea companiilor în educație.

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte orașe/județe din țară: București, Sibiu, Cluj, Iași, Bacău, Ploiești, Făgăraș, Oradea prin competiții similare de proiecte, gestionate de fundațiile comunitare locale.

În cele ce urmează puteți citi detalii despre cum se poate aplica la Fondul Științescu Mureș:

II.             Pentru cine este Fondul Științescu:

Beneficiarii direcți ai proiectelor trebuie să fie elevii din clasele I – XII din județul Mureș.

III.              Cine poate propune și implementa proiecte:

Elevi, profesori, studenți, oameni de știință, cercetători, muzeografi, pasionați de științe etc. din județul Mureș care pot depune proiecte în numele unor:

a.       Organizații non-guvernamentale;

b.      Grupuri de inițiativă informale formate din persoane din categoriile de mai sus care nu depun proiectul un numele unei organizații ci al unor persoane individuale care numesc un coordonator de grup;

c.       Instituții școlare;

IV.               Cum să fie proiectele propuse:

Prin Fondul ȘTIINȚESCU ne dorim să contribuim la formarea elevilor din județul Mureș pentru viitor, și în special pentru a-i încuraja să aleagă meserii legate de domeniile STEM.

Astfel, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să îndeplinească următoarele caracteristici cumulativ:

 • Să fie inovative și creative;
 • Să fie interdisciplinare (biologie, chimie, geografie, matematică, informatică, fizică, electronica);
 • Să implice activ elevii în proiectele desfășurate prin metodele non-formale utilizate;
 • Să dea un exemplu de bună practică și de noi metode educaționale pentru alți profesori;

V.              Care sunt activitățile pe care le dorim în proiecte:

Prin Fondul ȘTIINȚESCU, dorim să finanțăm:

 • Aplicații practice și experimente, care să explice și să aplice concepte științifice, care se desfășoară pe o perioadă mai lungă.
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEM precum: sesiuni de comunicare și competiții, expoziții, târguri, tabere pentru elevi.
 • Vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare, unde se pot desfășura lecții practice.

De asemenea, așteptăm orice altă idee de proiect care cultivă specificațiile menționate mai sus, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Mureș către domeniile educației STEM.

Pentru a avea o idee despre ce proiecte au fost selectate în alte locuri unde există Fondul Științescu puteți vizita site-urile:

http://sibiu.stiintescu.ro/category/proiecte-finantate-2016/

Proiecte finanţate

Proiecte editia pilot

http://bucuresti.stiintescu.ro/category/proiecte-selectate/

VI.           Cât este Fondul Științescu Mureș

Valoarea financiară a Fondului ȘTIINȚESCU, ediția I, este aproximativ de 64.000 lei.

Fondul este constituit din 32.000 lei oferiți de Romanian American Foundation și alți 32.000 lei, mobilizați de Fundația Comunitară Mureș de la finanțatori locali.

Astfel, 64.000 lei reprezintă suma totală nerambursabilă destinată finanțării proiectelor, iar suma maximă care poate să fie accesată de către un aplicant pentru un proiect este de 8.000 lei.

a.   Pe ce se pot cheltui banii:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente și materiale didactice; (calculatoare și proiectoare sunt excluse)
 • Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;
 • Consumabile, precum: hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc. (cu utilizare directă în proiect)
 • Multiplicare și distribuire de materiale educaționale tipărite; (încurajăm aplicanții să dezvolte materiale proprii)
 • Producție de materiale didactice (include și materiale online, dezvoltare software, animații și materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc., costuri salariale), dar nu mai mult de 15% din bugetul total al proiectului.
 • Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă.
 • Cheltuieli legate de evenimente: închiriere spații, echipamente etc.
 • Cheltuieli de comunicare și promovare, precum: design-ul și multiplicarea materialelor tipărite, dezvoltare și actualizare site, blog etc.

Costurile efectuate în afara perioadei de implementare a proiectului, costurile care depășesc suma aprobată prin contract și costurile care nu sunt direct legate de proiect, nu constituie costuri eligibile pentru finanțare.

De asemenea nu se pot achiziționa calculatoare și proiectoare.

VII.         Cum puteți cere finanțarea:

Prima etapă va consta în depunerea unei scrisori de intenție relevante care să explice obiectivele, activitățile pe scurt și impactul proiectului.

Adică: care sunt obiectivele proiectului, pentru cine se face, cine se implică/care este echipa care va face proiectul posibil și de ce/care sunt motivațiile pentru realizarea acestui proiect.

Încercați să vă încadrați într-o singură pagină de document word.

Te rugăm să menționezi datele tale de contact și să o trimiți pe adresa stefanmolnar@fcmures.org.

După analizarea scrisorii de intenție, aplicanții vor participa la un interviu cu membri ai Fundației Comunitare Mureș și specialiști pentru a clarifica ideile din proiect și, dacă este necesar, pentru a le îmbunătăți.

 

Etapa a 2-a va consta în înscrierea proiectelor prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul mures.stiintescu.ro de unde pot fi descărcate și se completează de către aplicant în format electronic.

Cererea de finanțare împreună cu bugetul se trimit pe adresa: stefanmolnar@fcmures.org până la data menționată în calendar.

Cererile primite după data limită nu sunt eligibile.

Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabile de coordonarea proiectului.

Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

VIII.              Cum evaluăm proiectele:

Proiectele vor fi evaluate de către un juriu format din oameni pasionați de știință, cu studii în domeniu, din comunitatea mureșeană. Juriul nu va cunoaște numele aplicanților când va evalua fiecare proiect.

Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de instituţia aplicantă.

Punctele se oferă pentru:

a. .Relevanța proiectului pentru scopul Fondului Științescu

 • Aplicația arată în ce măsură proiectul poate produce o schimbare sau o îmbunătăţire în rândul beneficiarilor vizaţi, adică atrage interesul elevilor pentru știință;
 • Intervenția poate contribui la schimbări pe termen lung, adică, coroborată cu alte inițiative, poate stimula pasiunea pentru științe și îi poate încuraja pe elevi să urmeze cariere în acest domeniu;
 • Proiectul cuprinde elemente inovatoare și creative pentru educația științifică, menite să atragă interesul elevilor din generațiile actuale pentru științe, precum utilizarea de metode specifice învățării prin investigație, utilizarea tehnologiei în invățare, învățarea prin colaborare, etc.

b. . Beneficiarii direcţi şi indirecţi

 • Numărul beneficiarilor direcţi – elevi implicați direct in activități;
 • Numărul beneficiarilor indirecţi – benefuciari ai activităților organizate de copii;
 • Modul în care beneficiarii vor fi influenţaţi de proiect;
 • Beneficiarii direcți participă activ la activitățile proiectului.

c. Prezentarea și administrarea proiectului

 • Aplicația descrie modul de implicare în proiect al membrilor echipei şi voluntarilor;
 • Efectele pe care proiectul le produce asupra beneficiarilor (ca de exemplu – creterea interesului pentru subiecte STEM, entuziasmului și implicării în activitățile desfășurate, înțelegerii unor concepte știițitifice, dorința de aprofundare a unor subiecte din domeniul STEM, etc.) sunt documentate în cadrul proiectului prin activități specifice, potrivite.Proiectul presupune un raport cost – rezultate corespunzător;
 • Are obiective activităţi și rezultate clare, coerente, realizabile, bine încadrate în calendarul de desfăşurare al proiectului, cu responsabili identificaţi pentru implementarea lor.

d. Sustenabilitatea proiectului

 • Proiectul include si cooptarea a diferiţi membri ai comunităţii mureșene pe parcursul proiectului și pentru replicarea rezultatelor, în aplicație fiind prezentați cine sunt/ar putea fi și cum vor fi implicați;
 • • Se prezintă un plan cu activități, metode, resurse prin care se explorează continuarea proiectului şi după finalizarea finanţării oferite prin Fondul ȘTIINȚESCU Mureș.

e. Capacitatea instituţiei aplicante de a implementa proiectul

 • Grupul sau organizația demonstrează capacitate de implementare a activităţilor proiectului;
 • Experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea, coordonarea și monitorizarea proiectului este relevantă.

IX.                Cum primiți banii:

Finanțarea se va acorda pe baza unui contract de finanțarea nerambursabilă semnat între Fundația Comunitară Mureș și persoana sau organizația selectată. Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Fundația Comunitară Mureș prin virament bancar.

Responsabilitatea coordonatorului este de a cheltui banii primiți conform bugetului și doar cu documente doveditoare.

Obligațiile și responsabilitățiile ambelor părți vor fi menționate în contract.

 

X.              Mențiuni:

Proiectele care vor câștiga vor fi ajutate la implementarea acestora, în limita posibilităților, de către persoane din companiile sponsor și de specialiștii din comisia de selecție.

Încurajăm ca proiectele să fie promovate prin pagini de social media (facebook, blog, site) pentru a atrage suportul comunității, și a-i motiva pe potențialii beneficiari.

Fundația Comunitară Mureș va pune la dispoziția echipelor de proiect template-uri grafice de tipul: logo, poster, broșură.

Este obligatorie menționarea finanțatorilor în promovarea proiectului. (un template grafic va fi pus la dispoziție de Fundația Comunitară Mureș).

Te încurajăm să faci poze de calitate bună pentru a promova proiectul și pentru a prezenta mult mai ușor rezultatele acestuia.

XII.            Calendarul Fondului ȘTIINȚESCU

 • Data lansării oficiale a Fondului ȘTIINȚESCU Mureș este 07.10.2016.
 • Depunere scrisori de intenție 10.10.2016- 23.10.2016.
 • Workshop de feedback pe idei cu aplicanții: 24.10.2016 – 28.10.2016.
 • Înscrierea proiectelor: 31.10.2016- 06.11.2016.
 • Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada: 07.11.2016 – 13.11.2016.
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare va avea loc în perioada 16.11.2016 – 18.11.2016.
 • Încheierea contractelor de finanțare cu proiectele câștigătoare și începerea perioadei de implementare 21.11.2016 – 25.11.2016.
 • Proiectele trebuie să își încheie activitatea până pe data de 01.05.2017.
 • Raportarea financiară și narativă se va realiza în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, până pe 15.05.2017, iar evaluarea din partea Fundației Comunitare Mureș va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea financiară și narativă.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

Ștefan Molnar,

Coordonator program

Fundaţia Comunitară Mureș

Mobil: 0746977616

E-mail: stefanmolnar@fcmures.org

 

Vă mulţumim şi vă dorim mult succes în elaborarea proiectelor!