Ghidul aplicantului
March 23, 2017

I. Ce este Științescu?

 

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea și să le arăţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Mureș prin programul de finanțare ”Științescu”. ȘTIINȚESCU MUREȘ este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș, în parteneriat cu Federația ”Fundațiile Comunitare din România” cu sprijinul Romanian-American Foundation și finanțatori locali: GEDEON RICHTER, AZOMUREȘ, ORTOPROFIL, ACCENTURE, DONAUTAL, SPF MEDIA, MAVIPROD, KASTAMONU ROMANIA, MOBILA DALIN, REMEX, NEON&SIGN, BAGGERMAN BV, PEDALEAZĂ PENTRU ȘTIINȚESCU, LECO, FORUM INDUSTRY, SWIMATHON.MS. Prin acest demers dorim să încurajăm pasiunea pentru domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) în rîndul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor si angajatilor din companiile din județul Mureș interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității.

 

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea voastră “contagioasă” pentru educaţia STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.   În contextul schimbărilor accelerate din domeniul tehnologiei, al evoluției inteligenței artificiale și al schimbărilor radicale care vor surveni pe piața muncii, drept rezultat al primelor ediții, la ediția din 2017, Științescu își propune să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani. Cu ajutorul proiectelor, dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi. Dorim să-i impulsionăm să treacă din rolul consumatorului pasiv, în cel cu potențial de creator și inovator.

 

II. Ce oferim prin acest program de finanțare?

 

Fundația Comunitară Mureș oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.   Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de felul în care știința explică fenomenele care pun în mișcare orașul și mediul din jurul lor și le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva probleme ale orașului folosind tehnologie de ultimă generație.   În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCM vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psiho-pedagogie şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.   Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii etc.).

 

III. Ce ne propunem?

 

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul, curiozitatea copiilor și tinerilor față de știință, să le dezvolte gândirea științifică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la tehnologie, de la simplu consumator la creator.

 

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Mureș un ecosistem de spații destinate educației (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi, școli, biblioteci, cafenele), organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați) și proiecte STEM inovatoare care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

 

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEM, pregătind generațiile următoare pentru provocările celei de-a patra revoluții industriale.

 

IV. Ce abilități dorim să dezvoltăm?

 

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

V. Ce categorii de proiecte finanțăm?

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc.;
 • Proiecte educaționale bazate pe conceptul Smart City (Smart Mobility, Smart Buildings, Smart Homes, Smart Citizens);
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de grupuri de inițiativă, de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente, în domeniul educației STEM;
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții).

 

VI. Vom finanţa proiectele care promovează:

 

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

De asemenea, așteptăm orice altă idee de proiect care cultivă specificațiile menționate mai sus, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Mureș către domeniile educației STEM. Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

VII. Ce buget avem?

 

Bugetul programului Științescu Mureș este de 124.000 de lei. Din acest fond vom finanța proiecte cu sume între 2.000 și 8.000 de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos;

 

VIII. Cine poate aplica?

 

 • Echipe de pasionați de știință și tehnologie (ingineri, programatori, freelanceri, muzeografi, );
 • Organizații neguvernamentale;
 • Echipe de elevi de liceu;
 • Echipe de studenți;
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

 

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanţii pot fi și din alte județe însă beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Mureș.

 

IX. Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

 

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

 

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

X. Cum aplici?

 

Prima etapă va consta în depunerea unei scrisori de intenție, relevante, care să explice obiectivele, activitățile pe scurt și impactul proiectului.   Adică: care sunt obiectivele proiectului, pentru cine se face, cine se implică/care este echipa care va face proiectul posibil și de ce/care sunt motivațiile pentru realizarea acestui proiect. Încercați să vă încadrați într-o singură pagină de document word.   Te rugăm să menționezi datele tale de contact și să o trimiți pe adresa cristian.man@fcmures.org.   După analizarea scrisorii de intenție, aplicanții vor participa la un interviu cu membri ai Fundației Comunitare Mureș și specialiști pentru a clarifica ideile din proiect și, dacă este necesar, pentru a le îmbunătăți.

 

Etapa a 2-a va consta în înscrierea proiectelor prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul mures.stiintescu.ro, secțiunea ”Aplică” și apoi intrați pe pagina ”Formular de înscriere” de unde pot fi descărcate și se completează de către aplicant în format electronic.   Cererea de finanțare împreună cu bugetul se trimit pe adresa: cristian.man@fcmures.org până la data de 18 martie 2019, ora 23.59. Cererile primite după data limită nu sunt eligibile. Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabile de coordonarea proiectului. Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

 

 XI. Cum facem selecția proiectelor?

 

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent format din experți în domeniul STEM, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.    Care sunt criteriile de evaluare?   Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 

 • inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţă materiile STEAM);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm la copii și tineri);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

XII. Cum primești finanțarea?

 

Finanțarea se va acorda pe baza unui contract de finanțarea nerambursabilă semnat între Fundația Comunitară Mureș și persoana sau organizația selectată. Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Fundația Comunitară Mureș prin virament bancar.   Responsabilitatea coordonatorului este de a cheltui banii primiți conform bugetului și doar cu documente doveditoare.   Obligațiile și responsabilitățiile ambelor părți vor fi menționate în contract.     Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Mureș a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.   Cine primeşte finanțarea?

 

 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale;
 • Organizațiile neguvernamentale;

 

 XIII. Care este calendarul programului Științescu în Mureș?

 

 • Data lansării oficiale a programului ȘTIINȚESCU 3.0: 14 februarie
 • Lansare program în școlile din județ : 14 februarie – 24 februarie
 • Depunere scrisori de intenție : 24 februarie – 1 martie
 • Consultări cu echipele de proiect : 1 martie – 12 martie
 • Înscrierea proiectelor: 12 martie – 18 martie
 • Selecția proiectelor: 18 martie – 24 martie
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 25 martie – 26 martie
 • Semnarea contractelor de finanțare: 26 martie – 1 aprilie
 • Implementarea proiectelor: 1 aprilie – 31 octombrie
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 15 noiembrie

 

În perioada dintre data lansării ediției a III-a și termenul limită pentru depunerea proiectelor echipa FCM, alături de mentorii programului, va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (info@fcmures.org) la care vă încurajăm să participați. După selecţia proiectelor vom oferi o serie de workshopuri aplicate despre managementul de proiect, pedagogie, comunicare şi raportare. Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipele de proiect. Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

XIV. Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

 

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.”   Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

XV. Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCM va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

 

Cristian-Simion Man,

 

Coordonator program   Fundaţia Comunitară Mureș

 

Mobil: 0754383485

 

E-mail: cristian.man@fcmures.org

 

Vă mulţumim şi vă dorim mult succes în elaborarea proiectelor!