Biotech – Evidențierea experimentală a funcțiilor organismului uman
September 19, 2017

Proiectul este conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care invită elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor vieţii. Pornind de experimentul de laborator ca metodă de explorare directă a realităţii, folosit în predarea biologiei, fizicii, chimiei , constând într-o observare provocată şi dirijată de anume ipoteze, ce urmează a fi verificate experimental. În acest context, echipa a realizat un curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe prin care elevii sunt puşi în situaţia de a provoca intenţionat un proces sau fenomen biologic, sau de a modifica condiţiile normale de desfăşurare a cestora prin introducerea unor noi variabile, în scopul studierii lor, să permită elevilor să participe activ la observaţii, să efectueze analize, să realizeze sinteze şi să ajungă la noţiuni ştiinţifice.

 

Activitățile cuprinse în proiect urmează a se desfășura în laboratorul de biologie – chimie al liceului nostru, săptămânal, pe gupe de elevi. Temele propuse sunt în concordanță cu programele școlare în vigoare ceea ce îi v-a ajuta pe elevi să înțeleagă mult mai ușor și într-un mod mai atractiv noțiunile teoretice. Pe lângă activitățile efective de realizare a lucrărilor practice de laborator elevii vor contribui la redactarea și editarea unui caiet de lucrări practice pentru uzul elevilor și pentru care vom face toate demersurile necesare obținerii de ISBN.

 

Echipa:

 

  • Macavei Eleodora – profesor de biologie
  • Bălaș Mariana, profesor de fizică
  • Cîrcoană Cristina, profesor de chimie
  • Boteza Claudia, profesor de informatică
  • Oprea Mihaela – profesor de geografie

 

Web: https://www.facebook.com/ludusbio/?ref=br_rs

 

Finanțare:  8000 lei

 

Activități: Cu începere din 01 decembrie 2016