Efectele curentului electric în fizică, chimie, biologie și tehnologie.
September 19, 2017

Proiectul nostru constă in studierea practică de către elevii implicaţi a efectelor curentului electric în viaţa de zi cu zi, industrie, economie şi rolul acestora în dezvoltarea societăţii. În timpul activităţiilor practice desfăşurate în laborator elevii îşi vor îmbunătăţii cunoştinţele despre cele trei efecte ale curentului electric:efectul termic, efectul magnetic şi efectul chimic, de asemenea vor studia efectele curentului electric asupra organismului uman.  Evidenţierea curentului electric în diferite medii conductoare se realizează prin efectele acestuia. Toate efectele curentului electric constau în transformarea energiei electrice într-o altă formă de energie. Efectul termic (denumit şi efect Joule-Lenz) este reprezentat de disiparea căldurii într-un conductor traversat de un curent electric. Aceasta se datorează interacţiunii particulelor curentului (de regulă electroni) cu atomii conductorului, interacţiuni prin care primele le cedează ultimilor din energia lor cinetică, contribuind la mărirea agitaţiei termice în masa conductorului. Efectul termic al curentului electric are multiple aplicaţii industriale,  în cazul efectului Joule energia electrică transformându-se în energie termică.

 

Cel de-al doilea efect studiat va fi efectul chimic al curentului electric are două aplicaţii importante: acumulatoarele, posibilitatea încărcării acestora, cea de a doua aplicaţie constând în obţinerea de substanţă, prin depunere sau degajare, la electrozii unui electrolizor.  Electroliza reprezintă o altă aplicaţie importantă a efectului chimic al curentului electric. Aceste procese, cunoscute sub numele de electroliză, se produc în urma aplicării unei diferenţe de potenţial electric între doi electrozi cufundaţi într-un electrolit. Un astfel de dispozitiv, construit pentru producerea electrolizei, se numeşte electrolizor sau voltametru. Electroliza are astăzi multiple aplicaţii, dintre acestea amintim: obţinerea sau purificarea metalelor pe cale electrochimică (acest domeniu fiind numit electrometalurgie), depunerea unor straturi metalice pe suprafaţa unor corpuri, pentru a le proteja de coroziune, sau modelarea unor metale (galvanotehnica), obţinerea unor substanţe necesare în industria chimică, farmaceutică, etc. Şi cel de-al treilea efect studiat de elevi va fi efectul magnetic care este reprezentat de apariţia unei tensiuni electromotoare de inducţie într-un conductor supus acţiuni unui câmp magnetic.

 

Vor studia acţiunea acţiunea conductorelor parcurse de curentul electric asupra acului magnetic, respectiv a unor obiecte de fier , precum şi aplicaţiile acestui efect în industrie, obţinerea energiei electrice, motoare electrice, macarale electromagnetice, sonerii electrice., etc. Prin organizarea unei vizite la termocentrala de la Iernut şi Combinatul Chimic Azomureş vor putea vedea practiv în industrie utilizarea efectelor curentului electric. În cadrul unor experimente efectuate la biologie vor putea pune în evidenţă şi efectele curentului electric asupra organismului uman. Pentru a putea vedea practic aceste aplicaţii ale efectelor curentului electric vom efectua vizite la Termocentrala Iernut şi Combinatul Chimic Azomureş , unde vor putea vedea producerea efectivă a curentului electric cu ajutorul efectului magnetic, de asemenea utilizarea în producerea îngrasămintelor chimice, etc.

 

Echipa:

 

  • Carje Victor – profesor fizică-chimie
  • Popa Zsofi – profesor fizică-chimie
  • Pop Ioan –responsabil cu experimentele de tehnologie si efectul magnetic al curentului electric si experimente de fizica-chimie
  • Sava Elena- responsabil cu experimentele privind efectul curentului electric asupra organismelor vii.
  • 30 de elevi din clasele V-VII din toate cele trei secţii română, maghiară şi germană

 

Finanțare:  8000 lei

 

Activități: Cu începere din 01 decembrie 2016