28 octombrie
Lansare ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie
28 oct – 8 noiembrie 2020
Lansare ȘTIINȚESCU-RICHTER în școlile din județ
9 – 13 noiembrie 2020
Depunere scrisori de intenție
13 noi – 11 dec 2020
Consultări cu echipele de proiect
20 noi 2020 – 5 ian 2021
Înscrierea proiectelor
5 ian – 12 ian 2021
Selecția proiectelor
12 – 15 ianuarie 2021
Anunțarea proiectelor câștigătoare
15 – 22 ianuarie 2021
Semnarea contractelor de finanțare
22 - 31 ianuarie 2021
Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate
31 ianuarie – 15 iunie 2021
Implementarea proiectelor
30 iunie 2021
Termenul limită pentru raportarea financiară și narativă

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie este de 6 decembrie 2020, ora 23:59. Descărcați formularul de proiect în format Microsoft Word (click aici) și formularul de buget în format Excel (click aici), le completați și apoi le trimiteți pe adresa de mail stiintescu@fcmures.org

I. Ce este ”ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie”?

Ești pasionat de chimie? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta, să le arăți cum pot învăța cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru chimie printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Mureș, prin intermediul programului de finanțare ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie.Acesta este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș în parteneriat cu GEDEON-RICHTER ROMÂNIA, Federația ”Fundațiile Comunitare din România”, cu sprijinul Romanian-American Foundation. Prin acest demers dorim să încurajăm pasiunea pentru chimie în rândul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din județul Mureș interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității.

 

Căutăm proiecte creative, inovative, care să reușească să transmită pasiunea voastră pentru chimie către viitoarele generații de mici chimiști. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice din acest domeniu pentru omenire, ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune chimia observând cum aceasta are aplicații practice în viața de zi cu zi dezvoltându-și astfel abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului XXI.  Programul își propune să le ofere profesorilor de liceu și de ciclu gimnazial cele mai potrivite instrumente pentru a face chimia atractivă și mai ușor de învățat pentru elevi.

 

Pentru că suntem în Uniunea Europeană trebuie să ne aliniem la reglementările la care am aderat, nu-i așa? Ei bine, cine credeți că va da buletinele de analiză pentru conformitatea alimentelor pe care le produc firmele românești? Cine va judeca plângerile înregistrate la Oficiul de Protecție a Consumatorului? Cine va verifica starea de toxicitate a mediului în care trăim? Cine va descoperi medicamente noi? Chimiștii! Însă noi nu avem destui chimiști, pentru că elevilor, în general, li se pare că e o materie prea dificilă. Noi avem convingerea, împreună cu partenerul nostru, Gedeon Richter, alături de care am dezvoltat programul acesta, că îi vom ajuta pe cei pasionați de chimie să le arate copiilor cât de frumoasă este această materie și câte satisfacții îți poate aduce exercitarea unei profesii în acest domeniu. Foarte mulți dintre ei fac deja acest lucru, dar prin acest program le vom oferi instrumente suplimentare, atractive și ușor de utilizat. În prezent, nevoia utilizării de metode moderne pe parcursul procesului de învățare este una stringentă. Predarea unei materii precum chimia în mediul online este o provocare, iar identificarea de metode care să ajute elevii să asimileze informațiile într-un mod captivant este o reală provocare. Cu ajutorul proiectelor ne dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă, prin experimente practice sau tool-uri online, chimia, și cum anume poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi. Dorim să-i impulsionăm să treacă din rolul consumatorului pasiv, în cel cu potențial de creator și inovator.

 

II. Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Mureș oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. Cu sprijinul Gedeon Richter, vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de prezența chimiei în fenomenele din viața de zi cu zi și mediul din jurul lor, le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva problemele cu care se confruntă omenirea. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCM vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea și implicarea elevilor, psiho-pedagogie și management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.   Partenerii locali din mediul educațional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiții, expoziții etc.).

 

III. Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul, curiozitatea copiilor și tinerilor față de chimie, să le dezvolte gândirea științifică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la viață, de la simplu consumator la creator.

 

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Mureș un ecosistem de organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați de chimie) și proiecte din domeniul chimiei care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

 

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației, pregătind generațiile următoare pentru provocările viitorului.

 

IV. Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor și tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenorial
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

V. Ce categorii de proiecte finanțăm?

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație folosite în predarea chimiei într-un mod plăcut și atractiv pentru copii;
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself”
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din domeniul chimiei;
 • Spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de grupuri de inițiativă, de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente, în domeniul chimiei;
 • Evenimente care promovează chimia (târguri de știință, expoziții, tabere, competiții).
 • Din cauza situației actuale generate de pandemia COVID-19 sprijinim soluții inovatoare pentru educația on-line și la distanță a chimiei.

 

VI. Vom finanța proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

De asemenea, așteptăm orice altă idee de proiect care cultivă specificațiile menționate mai sus, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Mureș către chimie. Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

VII. Ce buget avem?

Bugetul programului ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie este de 16.000 de lei. Din acest fond vom finanța proiecte cu sume între 4.000 și 8.000 de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicați de mai jos;

 

VIII. Cine poate aplica?

 • Echipe de pasionați de chimie (ingineri, freelanceri, profesori, învățători, etc);
 • Organizații neguvernamentale;
 • Echipe de elevi de liceu;
 • Echipe de studenți;
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

 

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanţii pot fi și din alte județe însă beneficiarii programului trebuie să fie localizați în județul Mureș.

 

IX. Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;
 • Consumabile (reactivi, hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producție de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animații si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spații, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitați;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

 

X. Cum aplici?

 

Prima etapă va consta în depunerea unei scrisori de intenție, relevante, care să explice obiectivele, activitățile pe scurt și impactul proiectului.   Adică: care sunt obiectivele proiectului, pentru cine se face, cine se implică/care este echipa care va face proiectul posibil și de ce/care sunt motivațiile pentru realizarea acestui proiect. Încercați să vă încadrați într-o singură pagină de document word. Te rugăm să menționezi datele tale de contact și să o trimiți pe adresa stiintescu@fcmures.org. După analizarea scrisorii de intenție aplicații vor participa la un interviu cu membri ai Fundației Comunitare Mureș și specialiști pentru a clarifica ideile din proiect și, dacă este necesar, pentru a le îmbunătăți.

 

Etapa a 2-a va consta în înscrierea proiectelor prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea vor fi transmise prin email de către coordonatorul de program.  Cererea de finanțare împreună cu bugetul se trimit pe adresa: stiintescu@fcmures.org până la data de 5 ianuarie 2021, ora 23.59. Cererile primite după data limită nu sunt eligibile. Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabile de coordonarea proiectului. Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice;
 • Bilanțul contabil pentru anul fiscal anterior.

 

XI. Cum facem selecția proiectelor?

 

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent format din experți în domeniul chimiei, reprezentanți ai mediului de afaceri și persoane active din comunitatea locală.

 

Care sunt criteriile de evaluare? Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovație (soluția propusă aduce idei noi în felul în care se predă/învață chimia, metode moderne, adaptate contextului actual și învățământului la distanță);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor programului, detaliate în secțiunea “Ce ne propunem?”);
 • numărul de elevi beneficiari (actuali și viitori) ai proiectului;
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm la copii și tineri);
 • coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

XII. Cum primești finanțarea?

 

Finanțarea se va acorda pe baza unui contract de finanțarea nerambursabilă semnat între Fundația Comunitară Mureș și persoana sau organizația selectată. Suma acordată spre finanțare va fi plătită, de către Fundația Comunitară Mureș prin virament bancar.   Responsabilitatea coordonatorului este de a cheltui banii primiți conform bugetului și doar cu documente doveditoare.   Obligațiile și responsabilitățile ambelor părți vor fi menționate în contract. Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Mureș a raportului final (narativ și financiar), prezentat de echipa / organizația finanțată.

 

Cine primește finanțarea?

 • Profesorul, învățătorul, specialistul în cazul finanțărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale;
 • Organizațiile neguvernamentale;

 

XIII. Care este calendarul programului ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie?

 

 • Data lansării oficiale a programului ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie: 28 octombrie 2020
 • Lansare program în școlile din județ : 28 octombrie – 8 noiembrie 2020
 • Depunere scrisori de intenție : 9– 13 noiembrie 2020
 • Consultări cu echipele de proiect : 13 – 20 noiembrie 2020
 • Înscrierea proiectelor:20 noiembrie – 5 ianuarie 2021
 • Selecția proiectelor:  5 – 12 decembrie 2020
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 12 – 15 decembrie 2020
 • Semnarea contractelor de finanțare:15 – 22 decembrie 2020
 • Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate: 22 – 31 ianuarie 2020
 • Implementarea proiectelor: 31 ianuarie – 15 iunie 2021
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 30 iunie 2021

 

În perioada dintre data lansării programului și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa FCM, alături de mentorii programului, va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (stiintescu@fcmures.org) la care vă încurajăm să participați. După selecția proiectelor vom oferi o serie de workshopuri aplicate despre managementul de proiect, pedagogie, comunicare şi raportare. Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipele de proiect. Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

XIV. Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

 

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin programul ȘTIINȚESCU-RICHTER pentru chimie.” Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

XV. Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

Echipa FCM va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare și vor fi puse la dispoziție formulare standard pentru raportare.

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

 

Cristian-Simion Man
Manager program
Mobil: 0754383485
E-mail: stiintescu@fcmures.org

 

Vă mulțumim și vă dorim mult succes în elaborarea proiectelor!