Obiective

Obiectivul principal al Fondului Științescu Mureș este de a conecta lumea școlii și a educației cu cea a muncii, în special cu locuri de muncă legate de domeniul STEM.Pentru asta jumătate din fondul destinat finanțării proiectelor este mobilizat de la companii din județul Mureș sau Cluj care au înțeles importanța implicării în educația științifică.Fondul Științescu Mureș are ca obiective:

 

Pentru elevi

Dezvoltarea abilității de a lega teoria de practicaDezvoltarea unor cunoștințe interdisciplinare, care să le permită elevilor să înțeleagă cum interferența mai multor discipline conduce la rezolvarea unor probleme concrete (complexe).Conectarea cu persoane resursă din domeniu (studenți, profesioniști, angajați, oameni de știință).Cunoaștere și cultură: conștientizarea rolului pe care științele exacte și aplicate îl au în viața de zi cu zi, și cum cunoștințe din aceaste ramuri îi pot ajută în formarea unor profesii chiar și din alte domenii (ex. gândirea logică și structurată din matematică poate ajuta și pe cei din domeniul umanist).Dezvoltarea gândirii critice asupra tehnologiei, atât în privința efectelor dorite și cât și nedorite.Dezvoltarea creativității, a abilităților de comunicare și lucru în echipă, precum și șprițul de inițiativă.

 

 Pentru profesori:

Posibilitatea de a crește atractivitatea disciplinelor proprii prin proiecte aplicate care rezolvă probleme concrete.Dezvoltarea profesională a profesorilor pasionați prin oportunitatea de a realiza proiecte în afara programului școlar formal.O legătură mai puternică între educația școlară și mediul social local (firme, comunitate).

 

Pentru  firme:

Pe termen scurt și mediu, elevii de liceu vor beneficia de o pregătire mai solidă în domeniul științelor exacte și aplicate (tehnice) – “cultura generală tehnica”. Astfel ei vor putea asimila mai bine cunoștințele din facultate, iar în final devin posibili viitori angajați cu o experiență practică mai mare, dar și cu o mai bună capacitate de integrare a informațiilor din domenii diferite.Oportunitatea elevilor de a luă contact cu problemele actuale din comunitate (societate), precum și cu cele mai recente tehnologii care se folosesc în prezent (și în firme), va conduce la o mai ușoară acomodare în momentul intrării pe piață muncii, scăzând efortul procesului de training pe care firmele trebuie să îl întreprindă (după angajare).Pe termen mai lung, elevii din gimnaziu îs vor dezvolta capacitatea creativă (inovativă) dar și abilitatea de gândire critică, abilități care le vor permite o mai bună adaptare la dinamica societății din ziua de azi, inclusiv la așa numită “societate bazată pe cunoastere”. Această conduce inclusiv la dezvoltarea abilității de inovare (tehnologică), și la gândire “outside the box”.Pentru companiile care susțin educația STEM: posibilitatea de a-și folosi tehnologia pentru a aduce beneficii comunității, ceea ce ar conduce la o mai bună relație cu angajații curenți/viitori, clienții curenți/viitori.

 

Pentru comunitățile locale:

Descoperirea diferitelor tipuri de resurse în comunitate care ar contribui la dezvoltarea pe termen lung (lideri noi, tehnologie, noi parteneri).Pe termen scurt, posibilitatea de a se angaja în procesul educațional și de a-l contura după o viziune a dezvoltării educației și a comunității. Noi soluții tehnologice pentru comunitate ar putea fi dezvoltate.Pe termen lung, dezvoltarea educației de tip STEM și a antreprenoriatului de tip STEM.