04.10.2023
Data lansării oficiale a ediției 6-a Fondului ȘTIINȚESCU
04.10.2023- 26.10.2023
Depunere scrisori de intenție
26.10-04.11.2023
Workshop de feedback pe idei cu aplicanții
04.11-17.11.2023
Înscrierea proiectelor pe finantare.fcmures.org
18.11-24.11.2023
Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada
25.11.2023
Anunțarea proiectelor câștigătoare va avea loc pe
25.11-10.12.2023
Încheierea contractelor de finanțare cu proiectele câștigătoare și începerea perioadei de implementare
10.12.2023 - 30.04.2024
Perioada de implementare a proiectelor
30.04-03.05.2024
Raportarea financiară și narativă a proiectelor

Pentru a înscrie proiectul dumneavoastră, accesați https://finantare.fcmures.org/

Ce este ”FONDUL ȘTIINȚESCU-MUREȘ ediția 6”?

 

Ești pasionat de științe? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta, să le arăţi cum pot învăța cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Mureș, prin intermediul programului de finanțare FONDUL ȘTIINȚESCU-MUREȘ ediția 6. Acesta este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Romanian-American Foundation ca partener strategic si finantator national și finanțatorii locali Cotraco, Nett Front, Reichon, Triplast, Leco, SVT, AAGES și Kiagold. Prin acest demers dorim să încurajăm pasiunea pentru științe în rândul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din județul Mureș interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității.

 

Căutăm proiecte creative, inovatoare, care să reușească să transmită ”virusul” pasiunii voastră pentru științe către viitoarele generații de mici oameni al științei. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire, ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științe observând cum aceasta are aplicații practice în viața de zi cu zi dezvoltându-şi astfel abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.  Programul îşi propune să le ofere profesorilor de liceu şi de ciclu gimnazial cele mai potrivite instrumente pentru a face științe atractivă şi mai uşor de învăţat pentru elevi. 

Pentru că trăim într-o lume care se schimbă și se dezvoltă în jurul nostru foarte repede , noi trebuie să ținem pasul. Ei bine, cine credeți că va face față provocărilor tehnologice ? Cine va ajuta societatea cu idei și inovații pentru realizarea unei dezvoltări durabile? Cine va da răspunsuri pentru provocările pe teritoriul sustenabilității? Oamenii de știință!  Științele  naturii este domeniul cel mai prolific pentru procesul complex de progres general, furnizând temele majore pentru numeroase alte domenii. Astfel, foarte multe dintre științele naturii transpun în practică descoperirile de actualitate , constituind de fapt o prelungire constructivă și creativă a diverselor capitole ale dezvoltării științelor.  De asemenea, științele vieții, aflate în plin avânt în noul secol, se bazează din ce în ce mai mult pe studiul aspectelor ale naturii,  funcționării sistemelor biologice, precum și pe aparatură de înaltă performanță, de exemplu în domeniul sănătății , unde întâmplările recente ne-au arătat, cât de mare nevoie este de oamenii de știință și cercetările cu care se salvează viețile oamenilor. Toate aceste aspecte ale impactului științelor asupra societății moderne furnizează un câmp deosebit de larg de activitate pentru un elev, care este pasionat de științe. Cu ajutorul proiectelor ne dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă, prin experimente practice științele, și cum anume poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi.

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Mureș oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.   Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de prezența științelor ale naturii în fenomenele din viața de zi cu zi și mediul din jurul lor, le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva problemele cu care se confruntă omenirea. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCM vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psihopedagogie şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.   Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii etc.).

 

Ce ne propunem?

 

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul, curiozitatea copiilor și tinerilor față de științe, să le dezvolte gândirea științifică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la viață, de la simplu consumator la creator.

 

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Mureș un ecosistem de organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați de științe) și proiecte din domeniul științelor ale naturii care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

 

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației, pregătind generațiile următoare pentru provocările viitorului.

 Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 Ce categorii de proiecte finanțăm?

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație folosite în predare într-un mod plăcut și atractiv pentru copii;
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” 
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice 
 • Spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de grupuri de inițiativă, de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente
 • Evenimente care promovează științe (târguri de știință, expoziții, tabere, competiții).

 Vom finanţa proiectele care promovează:

 

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

De asemenea, așteptăm orice altă idee de proiect care cultivă specificațiile menționate mai sus, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din județul Mureș către științe. Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul programului FONDUL ȘTIINȚESCU-MUREȘ ediția 6 este de 50.000 de lei. Din acest fond vom finanța proiecte cu sume între 4.000 și 10.000 de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos;

 

Cine poate aplica?

 

 • Echipe de pasionați de științe (ingineri, freelanceri, profesori, învățători, etc);
 • Organizații neguvernamentale;
 • Echipe de elevi de liceu;
 • Echipe de studenți;
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

 

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanţii pot fi și din alte județe însă beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Mureș.

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

 

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Dispozitive de măsurare 
 • Consumabile (pentru echipamentele didactice achiziționate etc.);
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii și materiale video);

 Cum aplici?

 

Prima etapă va consta în depunerea unei scrisori de intenție, relevante, care să explice obiectivele, activitățile pe scurt și impactul proiectului.   Adică: care sunt obiectivele proiectului, pentru cine se face, cine se implică/care este echipa care va face proiectul posibil și de ce/care sunt motivațiile pentru realizarea acestui proiect. Te rugăm să menționezi datele tale de contact și să ne trimiți scrisoarea de intenție completând acest formular: https://forms.gle/A9TzMeYU6VFE9t1t7 După analizarea scrisorii de intenție aplicanții vor participa la un interviu cu membri ai Fundației Comunitare Mureș și specialiști pentru a clarifica ideile din proiect și, dacă este necesar, pentru a le îmbunătăți.

 

Etapa a 2-a va consta în înscrierea proiectelor prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget. Acestea vor fi transmise prin email de către coordonatorul de program.  Cererea de finanțare împreună cu bugetul se trimit pe adresa: finantare.fcmures.org până la data de 17 noiembrie 2023, ora 23.59. Cererile primite după data limită nu sunt eligibile. Aplicația va fi însoțită de CV-ul persoanei responsabile de coordonarea proiectului. Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul contractării vom solicita și următoarele documente:

 

 • Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);
 • Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent format din experți în domeniul fizicii, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. 

Care sunt criteriile de evaluare? Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 

 • inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predă / învaţă științe);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor programului, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm la copii și tineri);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

 Cum primești finanțarea?

 

Finanțarea se va acorda pe baza unui contract de finanțarea nerambursabilă semnat între Fundația Comunitară Mureș și persoana sau organizația selectată. Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Fundația Comunitară Mureș prin virament bancar.   Responsabilitatea coordonatorului este de a cheltui banii primiți conform bugetului și doar cu documente doveditoare.   Obligațiile și responsabilitățile ambelor părți vor fi menționate în contract. Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Mureș a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.   

Cine primeşte finanțarea? 

 • Profesorul, învăţătorul, specialistul în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale;
 • Organizațiile neguvernamentale;

  Care este calendarul programului FONDUL ȘTIINȚESCU-MUREȘ ediția 6 ?

 • Data lansării oficiale a ediției 6-a Fondului ȘTIINȚESCU-MUREȘ este 05.10.2023
 • Depunere scrisori de intenție: 05.10.2023- 26.10.2023
 • Workshop de feedback pe idei cu aplicanții: 26.10-04.11.2023
 •  Înscrierea proiectelor pe finantare.fcmures.org : 04.11-17.11.2023
 • Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada:18.11-24.11.2023
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare va avea loc pe 25.11.2023
 • Încheierea contractelor de finanțare cu proiectele câștigătoare și începerea perioadei de implementare 25.11-10.12.2023
 • Perioada de implementare a proiectelor  10.12.2023 – 30.04.2024
 • Raportarea financiară și narativă a proiectelor  30.04-05.05.2024

*Acest calendar este doar orientativ și poate suferi modificări în funcție de nevoi apărute. 

În perioada dintre data lansării programului și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa FCM, alături de mentorii programului, va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (stiintescu@fcmures.org) la care vă încurajăm să participați. După selecţia proiectelor vom oferi o serie de workshopuri aplicate despre managementul de proiect, pedagogie, comunicare şi raportare. Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipele de proiect. Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

 Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

 

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin programul FONDUL ȘTIINȚESCU-MUREȘ ediția 6 ” Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCM va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

Kolcsár Szilvia Panna

Manager program   

Fundaţia Comunitară Mureș

Mobil: 0749561797

E-mail: stiintescu@fcmures.org 

Vă mulţumim şi vă dorim mult succes în elaborarea proiectelor!

descarcă anunțul și ghidul aplicantului aici