Aerul pe care îl respirăm
June 8, 2021

Prin predarea și învățarea disciplinelor STEM, la Liceul Tehnologic ,,Lucian Blaga,, Reghin, a avut oportunitatea și dorința de a apropia elevii liceului de lumea științelor, de a-i face conștienți de aplicațiile practice ale științelor și de implicațiile calității aerului în viața cotidiană. 

Proiectul a presupus activități care oferă elevilor oportunitatea să studieze direct și independent, impactul antropic al mediului înconjurător. Au avut loc întâlniri de lucru și mese rotunde organizate în cadrul proiectului cu scopul conștientizării elevilor asupra gradului de poluare a habitatelor din Reghin și împrejurimi.

Prin participarea la masa rotundă ”Reghinul de ieri și de azi” elevii beneficiari au conștientizat importanța patrimoniului local și a implicării lor în viața comunității locale. Astfel, o parte din aceștia au realizat împreună cu profesorul de educație vizuală ore în aer liber în cadrul cărora au observat arhitectura urbană specifică, zonele verzi și amplasarea lor în perimetrul orașului precum și importanța lor în păstrarea echilibrului ecologic al ecosistemului urban.

 A fost organizate niște vizite de studiu pentru colectarea de date din teren în ceea ce privește monitorizarea calității aerului. În cadrul proiectului au avut loc niște achiziții care oferă elevilor acces la tehnologie de ultimă oră folosită în realizarea analizelor. În urma colectării acestor date a fost realizată ,, Harta Reghineană : Aerul pe care îl respirăm,, o adevărată provocare pentru elevi în domeniul utilizării calculatoarelor. 

 

După activitățile pe teren, au avut loc activitățile de prezentare a rezultatelor obținute, activitățile de promovare  a proiectului și acțiunile de ecologizare.

Elevii participanți la acțiunea de ecologizare au conștientizat importanța implicării active în ceea ce privește protecția mediului și importanța adoptării unei conduite ecologice. De asemenea, ei au conștientizat faptul că doar prin implicare conștientă și activă în viața comunității locale poate fi redus gradul de poluare a orașului și a zonelor limitrofe.

 

Elevii care au beneficiat de prezentări ale proiectului au conștientizat faptul că fiecare poate contribui la îmbunătățirea parametrilor aerului din zona în care trăiesc prin monitorizarea calității acestuia, prin publicarea rezultatelor obținute, prin alegerile pe care le fac în viața de zi cu zi și prin influențarea comportamentului celor apropiați lor în sens pozitiv în ceea ce privește protecția mediului.

 

Moldovan Emilia Maria: coordonator proiect, profesor specializările biologie-chimie, responsabil proiecte educative, planificarea și monitorizarea activităților, realizarea achizițiilor, întocmirea raportului

Echipa:

Drescan Cristina: responsabil comisie proiecte și parteneriate interne și internaționale, inițiator, responsabil de proiecte, membru al echipei de proiect, promovarea proiectului

Silaghi Melinda: profesor specializare chimie, membru al echipei de proiect, proiectarea activităților proiectului, promovarea proiectului

Bândilă Paul: elev voluntar,  membru al echipei de proiect, coordonarea activitățile ,,celulelor STEM,,  promovarea proiectului

Grama Daniel: elev voluntar,  membru al echipei de proiect, coordonarea activitățile ,,celulelor STEM,,  promovarea proiectului

 

Contribuţia Științescu (lej): 7411

Contribuţia proprie (financiară/ în natură) (lei): 300

Valoare totala (lei): 7511

Activități: Cu începere din 01 aprilie 2019