Aplicații ale științelor și tehnologiei în alimentație.
January 15, 2018

Proiectul nostru constă în studierea teoretică şi practică a apei şi alimentelor necesare în viaţa de zi cu zi şi a rolului acestora în păsrarea sănătăţii organismului nostru. Este foarte cunoscut faptul că, în zilele noastre, atât apa pe care o consumăm (din reţelele publice sau din magazine) cât şi alimentele sunt contaminate cu substanţe chimice dăunătoare organismului. În timpul activităţilor practice desfăşurate în laboratoare, elevii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele teoretice şi practice despre parametri de calitate a apei şi compoziţia alimentelor. De asemenea vor studia efectele benefice ale consumului de apă alcalină şi alimente sănătoase asupra organismului uman precum şi efectele devastatoare ale apei şi alimentelor contaminate.
Toate activităţile desfăşurate pe parcursul proiectului vor fi interdisciplinare, practice şi creative, folosind informaţii teoretice şi practice din domeniile fizică, chimie, educaţie tehnologică şi biologie, materii care sunt mai greu abordabile de către elevii noştrii în aceasta perioadă. Asfel, credem că prin aceste activităţi interesante le vom stârni interesul pentru studiul acestor ştiinţe şi vor descoperi singuri tainele ştinţelor şi tehnologiei. Pentru a vedea practic metodele fizico-chimice şi tehnologia de studiere a compoziţiei şi calităţii alimentelor şi a apei vom efectua o vizită de studiu la Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca. De asemenea, pentru a studia parametrii calitativi ai apelor consumate de elevii noştrii vom efectua numeroase experimente, atât individualizate – pentru fiecare localitate cât şi comune- pentru monstre de ape folosite şi cumparate de elevi.

 

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin întâlniri directe şi indirecte, mese rotunde, expoziţii de experimente, prezentarea revistei electronice realizate în acest proiect. Proiectul va continua şi în următorii ani, în cele trei şcoli implicate prin folosirea truselor de analiză a apei, achiziţionate prin proiect, pentru generaţiile viitoare în studiul chimiei şi tehnologiei, pentru generaţiile viitoare de elevi.

 

Echipa:

 

  • Matei Marcela – profesor fizică- chimie, educaţie tehnologică
  • Chiorean Gabriela  –  profesor fizică –chimie – Şcoala Gimnazială Solovăstru
  • Băbălău Lărămioara – profesor fizică –chimie – Liceul Tehnologic ,,Petru Maior” Reghin
  • Florea Mihaela   –  profesor istorie – limba franceză – Școala Gimnazială Solovăstru
  • Matei Andrei Alin – masterand anul I – Economie agroalimentară USAMV Cluj – Napoca şi absolvent ,,Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism”
  • Băbălău Ioan -profesor gradul I – Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor” Reghin

 

Finanțare:  8000 lei

 

Activități: Cu începere din 01 februarie 2018