Micii radioamatori.
January 15, 2018

Proiectul va permite lărgirea orizontului în domeniile tehnico-științifice și încurajează pasiunea pentru științe; proiectul are cinci domenii principale interconectate, domenii de care sunt responsabili câte un profesor specializat. Elevii sunt împărțiți pe grupe și subgrupe, iar profesorii lucrează cu grupele prin rotație.

 

1. Electronică și bazele electronicii (ing. Dorin Covaci, prof. Baciu Adrian, prof. Ciacîru Ica)

Elevii vor pune în practică informațiile teoretice prin realizarea propriilor experimente și montaje electronice: circuite electronice simple, creșterea și descreșterea intensității luminoase a unui bec, semnalizator optic cu un bec, minigenerator de audiofrecvență, generator de ton, generator morse cu tranzistori, alarmă simplă pentru ușa de la frigider, tester de continuitate acustic, senzor de ploaie, licurici electronic, detector de lumină, generator de semnale Morse, testerp entru tranzistori PNP și NPN, temporizator, capacimetru, monitorizare consum accumulator, mini-orgă, VU-metru, construirea unui roboțel.

 

2. Radioamatorism și construcții de radioreceptoare, emițătoare și antene.
Radiocomunicații în limba engleză, telegrafie – participarea la concursuri naționale și internaționale. (prof. Baciu Adrian, prof. Ciacîru Ica, Iacob Pop). Elevii vor învăța regulile și procedurile internaționale de operare a stațiilor radio, prefixele țărilor lumii, noțiuni de etică în radioacomunicații, etc. Ne propunem să construim radioemițătoarele, radioreceptoarele și antenele directive necesare participării la concursurile de Radio Orientare.
De asemenea ne propunem să construim antene și le vom acorda pe diferite frecvențe, antene pe care le vom folosi în benzile alocate radioamatorilor, cu scopul de a participa la concursuri și de a face legături radio la mare distanță.
Elevii vor experimenta propagarea undelor radio în timpul zilei și în timpul nopții și legăturile radio prin sateliții care au alocate benzi pentru radioamatori.
3. Informatică și aplicații folosite în radioamatorism (prof. Bacali Radu)
Ne propunem să realizăm programe și aplicații de dificultate medie în limbajul C/C++. De asemenea ne propunem să învățăm programare web cu ajutorul limbajului HTML și să realizăm bloguri și site-uri cu scopul de a promova proiectul. Elevii se vor familiarize cu aplicațiile smartphone/tablete folosite pentru EchoLink și pentru
accesarea repetoarelor folosite de radioamatori.
4. Radio Orientare și participarea la concursuri naționale de Radio Orientare (prof. Ciacîru Ica).

Radio Orientarea este sportul în care concurentul aleargă pe un teren necunoscut, cu scopul de a găsi în cel mai scurt timp un numar de emitatoare ascunse, folosind un receptor cu antenă directivă. Vom folosi receptoarele, emițătoarele și antenele directive construite de nio în acest scop.
5. Noțiuni de geografie utilizate în radioamatorism (prof. Teodora Birou): atmosfera și ionosfera, aurorele boreale, coordonatele geografice, QTH-locatorul, țări, capitale, continente, oceane, mări și insule. Accesarea și utilizarea informațiilor cu caracter geografic prin prisma științelor și tehnologiei informației și comunicării.

 

Echipa:

 

  • Baciu Ioan Adrian – profesor coordonator – subinginer electronist, radioamator autorizat de Autoritatea Națională pentru Comunicații (indicativ YO6ODO)
  • Bacali Radu Ovidiu – profesor coordonator – inginer IT
  • Ciacîru Ica – profesor de fizică-chimie – radioamator autorizat de Autoritatea Națională pentru Comunicații  (indicativ YO8XIC)
  • Covaci Dorin – inginer electronist – reprezentant al părinților
  • Pop Iacob – radiotelegrafist – reprezentant al părinților
  • Belean Ciprian Alin – inginer – consilier în Consiliul Local al comunei Rîciu
  • Lungu Gianina – Coordonator de proiecte și programe
  • Birou Teodora– profesor de geografie –  Director al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Șincai” Rîciu

 

Web: https://yo6odo.blogspot.ro/2018/01/construim-un-licurici-electronic.html

 

Finanțare: 8000 lei

 

Activități: Cu începere din 01 februarie 2018