Minerale, roci, fosile – abordare educativă pluridisciplinară.
January 15, 2018

În cadrul proiectului se vor organiza excursii de colectare de eșantioane mineralogice, petrografice si paleontologice diverse, precum și mostre de nisipuri (Gurghiu – Dealul Slatini, Toplița, Jolotca, Filpea, Călimănel, valea Ditrăului, Ungheni, Cheile Turzii, Cheia, Valea Arieșului); de vizitare a unor muzee de specialitate din județ (Târgu Mureș) și din țară (Cluj Napoca, Gheorgheni); de vizitare a unei rezervații geologice (Cascada cu apă geotermală de la Toplița).

 

Activități: însușirea datelor esențiale cu privire la specificul colectărilor de pe teren; activități de laborator: curățare, observații la stereomicroscop, descriere, ordonare, clasificare, fotografiere, eșantioane; sortarea granulometrică a nisipurilor; aplicarea de metode și mijloace de arhivare a eșantioanelor de colecție mineralogică; identificarea și clasificarea rocilor și mineralelor prin proprietățile lor mecanice (duritatea, clivajul), optice (culoarea, culoarea urmei, transparența, luciul) și alte proprietăți (gustul, mirosul, reacția la acidul clorhidric, încălzirea, magnetismul, analiza în flacără);
Valorificarea educativă a produselor rezultate în urma activităților prin: realizarea unei diorame cu aspecte din trecutul geologic al Pământului; alcătuirea unei colecții de minerale, roci, piese paleontologice și de nisipuri, cu scop educativ, care să fie expusă în vitrine în incinta școlii; crearea unor planșe și/sau postere prin care elevii să fie conștientizați de valorile paleontologice și mineralogice aflate pe teritoriul țării noastre; obținerea unor unelte din piatră în tehnica preistorică (așchii, ciocane, vârfuri de sulițe, cuțite și altele), prin spargere, cioplire și șlefuire manuală; adunarea de material informațional scris (cărți, pliante, broșuri, reviste), cartografic, ilustrativ (fotografii realizate pe parcursul activităților) sau multimedia (proiecții Power Point, filme etc.) care să fie folosite în scop educativ la nivelul școlii; realizarea unei hărți a României pe care să fie marcate muzeele și geoparcurile, rezervațiile și siturile protejate de lege; invitarea unui colecționar mineralog pentru împărtășirea experiențelor personale;  proiecții de filme și proiecții Power Point cu tematică specifică; seminarii cu tematică specifică (simbolistică, semne zodiacale, mituri, podoabe și bijuterii etc.);  aplicații practice de fațetare a cretei școlare pe tablă;

 

Expunerea la Muzeul de Științele Naturii din Târgu Mureș, cu ocazia Nopții Muzeelor – 2018, a unor materiale reprezentative realizate de elevi și eșantioane colectate de ei în cadrul proiectului educațional și asistarea vizitatorilor nocturni la observații la stereomicroscop. Vor fi proiectate pe laptop proiecții foto-video cu activitățile realizate iar elevii vor purta tricoul școlii. Va fi pus un caiet la dispoziția vizitatorilor pentru impresiile acestora.

 

Echipa:

 

  • Szabó Arthur – profesor geografie-istorie – mineralog amator
  • Halați Maria – profesor educație tehnologică și informatică
  • Popa Zsofia – profesor fizică-chimie
  • Budnariu Mihaela – profesor fizică-chimie
  • Cioloca Liana – profesor biologie
  • Vajda Éva Zsuzsanna – profesor biologie
  • Boariu Camelia – profesor
  • Adi Gyongyver – logistică

 

Finanțare:  7000 lei

 

Activități: Cu începere din 01 februarie 2018